Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ЗАСТРАХОВАНЕ "ON LINE" - ИМУЩЕСТВО КАЛКУЛАТОР

 

Обект за застраховане:
Видове покрития:
Стойност: лв.
Еднократно / разсрочено: вноски
Застраховател:
Застрахователна стойност:
Застрахователна премия:
Вноска:
   

*Предлаганите схеми са базирани на Условията по Застраховка "ИМУЩЕСТВО" за изброените рискове, ако желаете застраховка при друга комбинация от рискове, моля свържете се с нас на 02-937-7971 - Нели Йорданова.

ЗБ Акорт ООД Ви предоставя различни отстъпки в зависимост от застрахователя в случаите на: еднократно заплащане на застраховката; подновяване в същата компания без щети; сключване на повече от един вид застраховка в една и съща компания; застраховане на повече от един имот и т.н.; Няма завишения при разсрочено плащане. Моля информирайте се на 02-937-7971 - Нели Йорданова.

ЗБ Акорт ООД си запазва правото за промяна на представените условия в случай, че такава постъпи от даден застраховател. Промени настъпват и с оглед на това, че при някои Застрахователи в зависимост от условия като Регион, мерки за сигурност и т.н. тарифите по различните застраховки варират в дадени граници (%).

При желание от страна на клиента могат да му бъдат предоставени Общите Условия на съответния Застраховател по избраната Застраховка ИМУЩЕСТВО с цел подробно запознаване с правата и задълженията по тях. Консултациите ни в тази област са безплатни. Услугите по подпомагане при ликвидация на щети, всякакъв вид консултации, изготвяне на оферти и подобни са безплатни за клиентите ни.

"Клиентът избира сам застрахователя, макар и подпомогнат и консултиран от нас, който ще е най-подходящ за него. Ние поемаме обслужването на клиентите си във връзка с настъпили щети, тяхнтата ликвидация и всички въпроси, които биха могли да възникнат, но ние не носим отговорност за качество на обслужване от страна на Застрахователя и за неговите решения по един или друг казус (щета и др.). Нашият стремеж е чрез качеството на нашите услуги да подобрим общата услуга, която клиентът получава, застраховайки свой обект чрез нас. При необходимост обаче, Клиентът, макар и подпомогнат от нас прави рекламации и насочва всички свои претенции, свързани със застрахователния договор, директно към Застрахователя. Ние носим пълна отговорност само по отношение на предоставяната пряко от нас услуга."

 

Създадено от OnlineMarketing.bg